Hurtownia danych

 • PGE Elektrownia Turów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Turów S.A.)

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • PGE Elektrownia Opole S.A. (dawniej: BOT Elektrownia)

  System Wspomagania Decyzji Rynkowych - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in.: ILEX (zaawansowana analiza ryzyka i wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), TAXUS (zarządzanie kontraktami), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu). PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), Risk (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), FLEXIKON (platforma do handlu energią)

 • GdF Suez Energia Polska SA

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), interfejs do systemu C2000

 • PGE S.A. (dawniej: PGE Electra SA i BOT GiE S.A.)

  Centralny System Obrotu Energią Elektryczną BOT - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in. : WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.) Rogowiec

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • EDF - EnBW Everen Sp. z o.o. Elektrownia Rybnik S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego, grafikowanie), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), CEDRUS (rozliczenia kontraktów i usług systemowych, raportowanie), TradER (platforma do handlu energią)

 • PKP Energetyka Sp. z o.o.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

  LRD ZEDO (Lokalne Repozytorium Danych - Zespół Elektrowni Dolna Odra)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • ENEA (dawnej: Elko Trading Sp. z o.o.)

  LUXtrading kompleksowe oprogramowanie wspierające działalność Elko Trading sp. z o.o. w zakresie obsługi: wszystkich procesów związanych z hurtowym handlem energią elektryczną w Polsce i za granicą, bilansowania handlowego i obsługi OHT wszystkich Uczestników Rynku w ramach rozliczeń i fakturowania całej działalności sprzedażowej i zakupowej Energii Elektrycznej, Praw Majątkowych i emisyjnych.

Komunikacja z Operatorami Sieci Przesyłowych

 • ENEA S.A. Elektrownia Kozienice S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), platforma do handlu energią - Internetowy Bank Energii Elektrycznej (IBEE)

 • ALPIQ d.Atel Group

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP)

 • PGE Elektrownia Turów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Turów S.A.)

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • PKE S.A.- Elektrownia Jaworzno

  SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP)

 • PKE S.A. - Elektrownia Siersza

  SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP)

 • PKE S.A. - Elektrownia Łaziska

  SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP)

 • PKE S.A. - Elektrownia Łagisza

  SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP)

 • PGE Elektrownia Opole S.A. (dawniej: BOT Elektrownia)

  System Wspomagania Decyzji Rynkowych - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in.: ILEX (zaawansowana analiza ryzyka i wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), TAXUS (zarządzanie kontraktami), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu). PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), Risk (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), FLEXIKON (platforma do handlu energią)

 • GdF Suez Energia Polska SA

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), interfejs do systemu C2000

 • EGL Group EGL Polska Sp. z o.o.

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • PGE S.A. (dawniej: PGE Electra SA i BOT GiE S.A.)

  Centralny System Obrotu Energią Elektryczną BOT - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in. : WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • ČEZ a.s. Cez Trade Polska Sp.z o.o. - Elektrownia Skawina S.A.

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • Merrill Lynch Commodities Technology Wielka Brytania

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • EFT Group EFT Budapest Zrt. Węgry

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • TAURON Polska Energia (dawna Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o)

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), CORNUS (witryna internetowa)

 • PGE S.A. (dawna PGE - ELECTRA S.A.)

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • GRUPA ZZM - KOPEX Kopex S.A.

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • 3 WINGS Sp. z o.o.

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP)

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • ENEA (dawnej: Elko Trading Sp. z o.o.)

  LUXtrading kompleksowe oprogramowanie wspierające działalność Elko Trading sp. z o.o. w zakresie obsługi: wszystkich procesów związanych z hurtowym handlem energią elektryczną w Polsce i za granicą, bilansowania handlowego i obsługi OHT wszystkich Uczestników Rynku w ramach rozliczeń i fakturowania całej działalności sprzedażowej i zakupowej Energii Elektrycznej, Praw Majątkowych i emisyjnych.

 • ZOMAR S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami + OHT), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu)

 • Polenergia (dawniej: Kulczyk Investments Energy Trading S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami + OHT), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu)

 • EZPADA s.r.o. Czechy

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • PGNIG Energia

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie i OHT), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu)

 • Elektrim-Volt S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • Ekologicke Zdroje Energie s.r.o. Czechy

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • FITEN S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego

 • ELEKTRIX sp. z o.o.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • JWM-Energia" Sp. z o.o.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • Bank of America Merrill Lynch, UK

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • 3 Wings Sp. z o.o.,

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego.

 • DUON

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

 • IPE Trading Sp. z o.o.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP)

Obsługa handlu detalicznego

 • PKP Energetyka Sp. z o.o.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • GdF Suez Energia Polska SA

  System akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • RWE Polska S.A.

  System akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi Sprzedawcy Energii w RWE Polska SA

 • FITEN S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego

Obsługa handlu hurtowego

 • ENEA S.A. Elektrownia Kozienice S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), platforma do handlu energią - Internetowy Bank Energii Elektrycznej (IBEE)

 • PGE Elektrownia Opole S.A. (dawniej: BOT Elektrownia)

  System Wspomagania Decyzji Rynkowych - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in.: ILEX (zaawansowana analiza ryzyka i wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), TAXUS (zarządzanie kontraktami), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu). PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), Risk (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), FLEXIKON (platforma do handlu energią)

 • GdF Suez Energia Polska SA

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), interfejs do systemu C2000

 • PGE S.A. (dawniej: PGE Electra SA i BOT GiE S.A.)

  Centralny System Obrotu Energią Elektryczną BOT - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in. : WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.) Rogowiec

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • EDF - EnBW Everen Sp. z o.o. Elektrownia Rybnik S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego, grafikowanie), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), CEDRUS (rozliczenia kontraktów i usług systemowych, raportowanie), TradER (platforma do handlu energią)

 • Mercuria Energy Group Ltd. Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. (dawniej JacEntra Sp. z o.o.)

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), TradingDesk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), RISK (analiza ryzyka handlowego)

 • PKP Energetyka Sp. z o.o.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • TAURON Polska Energia (dawna Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o)

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  System akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi

 • ALPIQ

  System akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • ENEA (dawnej: Elko Trading Sp. z o.o.)

  LUXtrading kompleksowe oprogramowanie wspierające działalność Elko Trading sp. z o.o. w zakresie obsługi: wszystkich procesów związanych z hurtowym handlem energią elektryczną w Polsce i za granicą, bilansowania handlowego i obsługi OHT wszystkich Uczestników Rynku w ramach rozliczeń i fakturowania całej działalności sprzedażowej i zakupowej Energii Elektrycznej, Praw Majątkowych i emisyjnych.

 • ZOMAR S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami + OHT), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu)

 • Polenergia (dawniej: Kulczyk Investments Energy Trading S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami + OHT), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu)

 • Dalkia Polska S.A.

  SALIX - system akwizycji danych pomiarowych

 • FITEN S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego

 • 3 Wings Sp. z o.o.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego.

Planowanie dostaw i grafikowanie

 • ENEA S.A. Elektrownia Kozienice S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), platforma do handlu energią - Internetowy Bank Energii Elektrycznej (IBEE)

 • Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

  PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie)

 • PGE Elektrownia Opole S.A. (dawniej: BOT Elektrownia)

  System Wspomagania Decyzji Rynkowych - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in.: ILEX (zaawansowana analiza ryzyka i wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), TAXUS (zarządzanie kontraktami), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu). PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), Risk (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), FLEXIKON (platforma do handlu energią)

 • GdF Suez Energia Polska SA

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), interfejs do systemu C2000

 • PGE S.A. (dawniej: PGE Electra SA i BOT GiE S.A.)

  Centralny System Obrotu Energią Elektryczną BOT - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in. : WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.) Rogowiec

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • EDF - EnBW Everen Sp. z o.o. Elektrownia Rybnik S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego, grafikowanie), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), CEDRUS (rozliczenia kontraktów i usług systemowych, raportowanie), TradER (platforma do handlu energią)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • ENEA (dawnej: Elko Trading Sp. z o.o.)

  LUXtrading kompleksowe oprogramowanie wspierające działalność Elko Trading sp. z o.o. w zakresie obsługi: wszystkich procesów związanych z hurtowym handlem energią elektryczną w Polsce i za granicą, bilansowania handlowego i obsługi OHT wszystkich Uczestników Rynku w ramach rozliczeń i fakturowania całej działalności sprzedażowej i zakupowej Energii Elektrycznej, Praw Majątkowych i emisyjnych.

Planowanie wytwarzania

 • EDF - EnBW Everen Sp. z o.o. Elektrownia Rybnik S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego, grafikowanie), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), CEDRUS (rozliczenia kontraktów i usług systemowych, raportowanie), TradER (platforma do handlu energią)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • ENEA (dawnej: Elko Trading Sp. z o.o.)

  LUXtrading kompleksowe oprogramowanie wspierające działalność Elko Trading sp. z o.o. w zakresie obsługi: wszystkich procesów związanych z hurtowym handlem energią elektryczną w Polsce i za granicą, bilansowania handlowego i obsługi OHT wszystkich Uczestników Rynku w ramach rozliczeń i fakturowania całej działalności sprzedażowej i zakupowej Energii Elektrycznej, Praw Majątkowych i emisyjnych.

Prognozowanie

 • Ško-Energo Ostrava/Instar Czechy

  LARIX (prognozowanie szeregów czasowych)

 • Veolia Environnement Dalkia Łódź S.A. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.

  LARIX (prognozowanie zapotrzebowania na energię cieplną)

 • PGE Elektrownia Opole S.A. (dawniej: BOT Elektrownia)

  System Wspomagania Decyzji Rynkowych - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in.: ILEX (zaawansowana analiza ryzyka i wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), TAXUS (zarządzanie kontraktami), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu). PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), Risk (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), FLEXIKON (platforma do handlu energią)

 • PKP Energetyka Sp. z o.o.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

Raportowanie i analizy danych

 • PGE Elektrownia Turów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Turów S.A.)

  WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu). PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), Risk (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), FLEXIKON (platforma do handlu energią)

 • GdF Suez Energia Polska SA

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), interfejs do systemu C2000

 • PGE S.A. (dawniej: PGE Electra SA i BOT GiE S.A.)

  Centralny System Obrotu Energią Elektryczną BOT - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in. : WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), SOWE (Wymiana informacji technicznych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (dawniej: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.) Rogowiec

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego - grafikowanie), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych)

 • EDF - EnBW Everen Sp. z o.o. Elektrownia Rybnik S.A

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego, grafikowanie), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), CEDRUS (rozliczenia kontraktów i usług systemowych, raportowanie), TradER (platforma do handlu energią)

 • PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

  LRD ZEDO (Lokalne Repozytorium Danych - Zespół Elektrowni Dolna Odra)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • GDF Suez Energia Polska S.A

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • ENEA (dawnej: Elko Trading Sp. z o.o.)

  LUXtrading kompleksowe oprogramowanie wspierające działalność Elko Trading sp. z o.o. w zakresie obsługi: wszystkich procesów związanych z hurtowym handlem energią elektryczną w Polsce i za granicą, bilansowania handlowego i obsługi OHT wszystkich Uczestników Rynku w ramach rozliczeń i fakturowania całej działalności sprzedażowej i zakupowej Energii Elektrycznej, Praw Majątkowych i emisyjnych

 • FITEN S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego

 • 3 Wings Sp. z o.o.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami, rozliczenia, raportowanie), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), SALIX - system akwizycji danych pomiarowych, CEDRUS - rozliczenia zużycia klienta końcowego.

Zarządzanie portfelem

 • EDF - EnBW Everen Sp. z o.o. Elektrownia Rybnik S.A.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), PRUNUS (optymalizacja rozdziału wolumenu kontraktowego, grafikowanie), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), CEDRUS (rozliczenia kontraktów i usług systemowych, raportowanie), TradER (platforma do handlu energią)

 • Mercuria Energy Group Ltd. Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. (dawniej JacEntra Sp. z o.o.)

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), TradingDesk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), RISK (analiza ryzyka handlowego)

 • PKP Energetyka Sp. z o.o.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • GDF Suez Energia Polska S.A.

  SZREE - System Zarządzania Rynkiem Energii Elektrycznej. Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: WIRE (Wymiana informacji Handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • Polenergia (dawniej: Kulczyk Investments Energy Trading S.A.

  Usługa SaaS: WIRE (Wymiana informacji handlowych z OSP), TAXUS (zarządzanie kontraktami + OHT), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu)

 • Tauron Polska Energia S.A.

  System wspomagający proces zarządzania ryzykiem handlowym

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

 • Vattenfall Heat Poland S.A.

  „eTrade” - platforma aukcyjna do handlu energią wytwarzaną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

 • Atel Group Aare-Tessin AG Szwajcaria

  Cross Border Trading - Specification & Algorithms

 • PGE Elektrownia Opole S.A. (dawniej: BOT Elektrownia)

  System Wspomagania Decyzji Rynkowych - kompleksowy system integracji danych i wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej oparty o system LUX - m.in.: ILEX (zaawansowana analiza ryzyka i wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), TAXUS (zarządzanie kontraktami), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), CEDRUS (raportowanie, rozliczenia kontraktów i usług systemowych), CORNUS (witryna internetowa)

 • Tauron Polska Energia S.A. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

  OFA Moduł Analiz Rynkowych (budżetowanie i planowanie generacji z uwzględnieniem czynników kosztowych i rynkowych)

 • E.ON Energy AG Niemcy

  Cross Border Trading - Specification & Algorithms

 • Mercuria Energy Group Ltd. Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. (dawniej JacEntra Sp. z o.o.)

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), TradingDesk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), RISK (analiza ryzyka handlowego)

 • PKP Energetyka Sp. z o.o.

  LUX - Kompleksowy system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej: TAXUS (zarządzanie kontraktami), Trading Desk (bezpośredni handel na giełdach i platformach obrotu), ConAn (wielokryterialna optymalizacja portfela kontraktów, wspomaganie ofertowania, optymalizacja działania na rynku energii elektrycznej), LARIX (prognozowanie szeregów czasowych), RISK (analiza ryzyka handlowego), CEDRUS (rozliczenia kontraktów, raportowanie)

 • Tauron - Polska Energia S.A.

  SOHHEE (System Obsługi Handlu Hurtowego Energią Elektryczną)

 • Vigor AG Czechy

  LUXtrade BASE system wspomagania handlu na rynku energii elektrycznej obejmujący produkty SPOT, Forward, Futures, Capacity (w ramach aukcji na E-TRACE i DAMAS) na różnych rynkach (OTC, giełdowych, cross-border), Scheduling (KISS, ESS w wielu standardach dla CEE), rozliczenia kontraktów (potwierdzenia, faktury, raportowanie). oraz LUXtrade RISK system analizy ryzyka obejmujący obliczenia VAR dla zadanych parametrów, obliczenia Mark-to-Market.

 • Tauron Polska Energia S.A.

  System wspomagający proces zarządzania ryzykiem handlowym

 • Trigon Dom Maklerski S.A.

  System obsługi zleceń Domu Maklerskiego dla obsługi Giełdy Energii Elektrycznej oraz Gazu

Używamy plików cookies
Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.